Paketi oglašavanja

"PRODAVNICE"

STARTER PAKET

PREMIUM PAKET

Broj oglasa

25 500
     

Video oglasa

10 500
     

Broj fotografija

10 20
     

Trajanje oglasa

90 dana 180 dana
     

Obnavljanje paketa

30 dana 30 dana
     

PREMIUM istaknuti oglas

Da Da
     

Poddomen : oglasi.com/vašeime

Da Da
     

Premium poddomen : vašeime.oglasi.com

Ne Da
     

Logotip na početnoj stranici

Ne Da
     

Logotip na prezentaciji

Da Da
     

Prikaz u PREMIUM korisnicima

Da Da
     

Lična prezentacija i kontakt podaci

Da Da
     

Pretraga oglasa unutar naloga

Da Da
     

Prikaz prodavnice na mapi

Da Da
     

Export PDF oglasa

Da Da
     

Statistika pregleda oglasa

Da Da
     

E mail podrška 24h

Da Da
     

Vaučer bonus krediti

0 25 EUR
     
Kreirajte svoju online prodavnicu OVDJE    
Unesite razlog Vaše prijave.

Da li je ovaj oglas možda lažan?
Imate loše iskustvo sa ovim oglašivačem?
Želite da upozorite na prevaru ?

Poruka *
Prijavite se
OBJAVI